Top Certified medical malpractice attorney Secrets

בית המשפט העליון יצא בביקורת חריפה. המומחה הרפואי, הזכיר בית המשפט, הוא זרועו הארוכה של בית המשפט בתחומי הרפואה. עליו לדווח לשופט על כל דבר העלול, אפילו לכאורה ולמראית עין, לפגום בניטרליות שלו.

המבוטח נהרג כאשר מכוניתו התנגשה בקיר הפרדה. חברת הביטוח סירבה לפצות את אלמנתו ויתומיו. המנוח, כך טענה, לא נהרג בתאונה, אלא נפטר מהתקף לב, שקדם להתנגשות. מי מסוגל לקבוע את גורם המוות? יש שיאמרו רק מומחים רפואיים. זו טעות. הרופאים מסוגלים למפות חבלות, לזהות התקף לב.

פניית המבוטח אליו הכשילה אותו בביצוע תפקידו כמומחה מטעם בית הדין. דבר זה על פניו הוא פסול מעיקרו ומהווה פגיעה חמורה בהליך השיפוטי".

פוליסת אבדן כושר עבודה? רוצה לדעת יותר על הפוליסה, צפה בסרטון הבא  >>

עדיין, בדרך אל ההכרעה, השופט זקוק לידע, להכשרה ולניסיון של המומחים הרפואיים, כדי שיניחו את התשתית המקצועית להכרעתו. אולם כאן מתעורר חשש, שמא השופט יבטל את דעתו בפני המומחה הרפואי, העטוף בתארים ובהילה מקצועית.

 תחומי עיסוק 

חוות דעת פסיכיאטרית שלישית – הפסיכיאטר מומחה לפסיכוגריאטריה איתן חבר נתבקש לתת חוות משפטית למינוי אפוטרופוס לאישה המאובחנת בדמנטיה.

חבל רק שמדובר ביחיד סגולה, טיפה אחת בים של מומחים, המעוררים רושם קשה כי תוצאת חוות דעתם נתונה מראש.

צור קשר

תביעות בגין רשלנות רפואית משויכות לתחום דיני הנזיקין והתביעות האזרחיות, וכפועל יוצא מכך, השלב הראשון בכל הנוגע לבדיקת זכאותכם לקבלת פיצוי כספי הולם בגין הנזק שנגרם לכם עקב רשלנות רפואית אותה חוויתם במהלך קבלת שירות רפואי כזה או אחר, מתקיים במסגרת היוועצות מקצועית עם עורך דין המתמחה בליווי בדיני נזיקין וליווי תביעות אזרחיות בתחומי הרשלנות הרפואית. 

ניתנו לך תרופות במינון more info לא נכון או שבוצע בך הליך כירורגי שלא לצורך?

תאומים נפטרו לאחר לידתם בשל רשלנות בסקירת המערכות ליולדת ארע דימום רב במהלך סקירת המערכות בטירמסטר השלישי בהריון עם תאומים.

חזרה לראש העמוד  

גם מרשלנות ניתן להימנע - הכתבה המלאה האם אפשר בכלל להימנע ממקרים של רשלנות רפואית?  >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *